Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viatoffifee toffifee
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viakajakkowalik kajakkowalik
5048 5f45
Reposted from777727772 777727772 viatoffifee toffifee

February 09 2018

Destiny is a feeling you have that you know something about yourself nobody else does. The picture you have in your own mind of what you're about will come true. It's a kind of a thing you kind of have to keep to your own self, because it's a fragile feeling, and you put it out there, then someone will kill it. It's best to keep that all inside.
— Bob Dylan
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 09 2018

- Co dla Pana kryje się w pojęciu: kobiecość?

- To spektrum cech. Od delikatności, subtelności, wrażliwości, czułości, dobrego serca, przez wygląd zewnętrzny, czyli atrakcyjność i zadbanie, aż po nieuchwytne „coś”. Dla każdego oznacza ono co innego, dla mnie to mieszanka inteligencji, poczucia humoru, seksapilu i wewnętrznej siły.
— Łukasz Zagrobelny, magazyn "Skarb" 3/2016
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty

December 29 2017

0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
6273 895a
Reposted from777727772 777727772 viatoffifee toffifee

June 28 2015

5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
0852 ac2f
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viaGirlTiger GirlTiger
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viawisniakowska wisniakowska
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
4721 08d6 500
Reposted fromtwice twice viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viakajakkowalik kajakkowalik
3652 5878 500
Reposted frompeper peper viacouples couples
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaGirlTiger GirlTiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl